LoRaWAN™ SOM OEM

ERT IoT-ERBJUDANDE I DNX NÄT

LoRaWAN™ som OEM


Erbjud era kunder den mest kostnadseffektiva IoT-lösningen i Norden under er egen flagg. Samtidigt får ni ett partnernätverk för värdeskapande tjänster på köpet.


Har ni kunder idag som efterfrågar IoT-lösningar? Om ni vill komplettera era produkter eller tjänster med ett av nordens mest kostnadseffektiva smalbandsnät så har vi lösningen för er: LoRaWAN™ som OEM.


DNX Digital Nordix projekterar, bygger, övervakar och hanterar ”ert” nät för LoRaWAN™ där ni och era kunder vill ha radiotäckning, under ert namn, i enlighet med av er ställda tjänstekrav (SLA) och kundönskemål. DNX kan hjälpa er att addera extra värde till era erbjudanden för befintliga och nya kunder.


DNX Digital Nordix tillhandahåller både den tekniska lösningen och sitt partnernätverk. Tillsammans med våra partners så kan ni erbjuda era kunder IoT-lösningar inom många olika segment och tillämpningar.


Kontakta gärna en av våra partners för mer information eller för en demonstration.


DNX erbjuder LoRaWAN™ för OEM som en tjänst i form av fast och rörlig prissättning baserat på geografisk täckning och budgeterat antal IoT-enheter. Kontakta oss för mer information.

Network Management


Managering och drift av IoT- och radionät för robust och garanterad funktionalitet.

Ett enkelt, tryggt och säkert sätt att växa in i IoT.

 

  • Nät- och tjänsteövervakning, avvikelsehantering och åtgärder på nätdrift
  • Kontroll över basstationer, uppkoppling och utbyggnad av geografisk täckning
  • Kontinuerlig kvalitetsutveckling för nätdrift med Machine Learning

Data Management


Insamling, lagring och normalisering av data 24/7. Övervakning av datakommunikation av IoT-enheter på fältet och hantering av avvikelser.

 

  • Data hanteras krypterat (AES 128) och säkerhetsnycklar
  • Överföringen är asynkront och buffrat till kund
  • Data överlämnas normaliserat och med metadata

Device Management


Hantering och managering av distribuerade IoT enheter på fältet, inklusive övervakning och rapportering av avvikelser.


  • Aktivering, driftsättning och deaktivering av enheter
  • Hantering av styrkommandon för att styra enhet
  • På distans ändra konfiguration på enhet
  • Hantering av programvaruuppdatering av enheter

Copyright © Digital Nordix 2018

TELEFON

Tel: +46 8 446 83 001


E-POST

contact@digitalnordix.com