Driftspartner av IoT lösningar


Digital Nordix (DNX) är en oberoende driftspartner av IoT lösningar för slutkunder och för tillverkande bolag av hårdvara och IT-system med inbyggda IoT lösningar.


Att hantera globala IoT lösningar med 100 000 tals uppkopplade enheter, multipla integrations/accesspunkter, blandade radioteknologier i olika länder och ett allt ökande cybersäkerhetshot ställer höga krav på drift och säkerhet.


Traditionella teknikkonsultbolag har för länge sedan förlorat greppet om vad som händer och hur olika teknologier fungerar tillsammans för att skapa en långsiktigt hållbar, robust och säker IoT lösning.


DNX fokus är trådlösa IoT lösningar, vi följer utvecklingen, vi vet vad som händer, vi förstår hur olika teknikkomponenter ska kombineras för att få till en långsiktigt funktionell, robust, och säker IoT lösning som motsvarar kundernas krav och önskemål.


DNX är en utvald driftspartner av IoT-lösningar till industribolag som Bombardier/Alstom, ABB, Hitachi, Bonava/NCC, Akademiska Hus och många fler


DNX hanterar drift och övervakning av IoT-lösningar inom en mängd olika radioteknologier som te.x. LoRa, BLE, WiFi, 2G, 3G, LTE med bryggor till WMBus, Dali, UWB, NFC, och befintliga trådbundna uppkopplingar


Läs mer om olika affärs exempel.

Kontakta oss för mer information.