LoRaWAN™ & BLE MED DNX

Riktigt smart IoT i egna nät

LoRaWAN™ och BLE med DNX


Koppla upp er IoT tillsammans med någon av våra partners för att få den mest kostnadseffektiva IoT-lösningen i Norden.


Tillsammans med våra partners erbjuder vi helhetslösningar för IoT som ger kunder ett bättre faktaunderlag för sina affärsbeslut. På så vis hjälper vi våra kunder att stärka sin konkurrenskraft.


DNX Digital Nordix tillsammans med partners erbjuder en palett av tjänster:


 • hitta rätt IoT-enheter
 • säkerställa radiotäckning
 • hantera datakommunikation
 • övervaka enheter och nät
 • konfigurera och sätta parametrar
 • visualisera data (Partners)
 • integrera mot bakomliggande system (Partners)
 • BI-analyser och implementering i verksamheten (Partners)


Våra kunder kan enkelt och riskfritt realisera de fördelar som IoT-revolutionen möjliggör. Tillsammans med våra partners så har vi IoT-lösningar inom många olika segment och tillämpningar.


Kontakta gärna en av våra partners för mer information eller för en demonstration.


DNX Digital Nordix erbjuder LoRaWAN™ och BLE access som en tjänst i form av abonnemang baserat på geografisk täckning och antal IoT-enheter på fältet. DNX erbjuder inte en allmänt tillgänglig elektronisk kommunikationstjänst i Sverige Kontakta oss för mer information.

Network Management


Managering och drift av IoT- och radionät för robust och garanterad funktionalitet.

Ett enkelt, tryggt och säkert sätt att växa in i IoT.

 

 • Nät- och tjänsteövervakning, avvikelsehantering och åtgärder på nätdrift
 • Kontroll över basstationer, uppkoppling och utbyggnad av geografisk täckning
 • Kontinuerlig kvalitetsutveckling för nätdrift med Machine Learning

Data Management


Insamling, lagring och normalisering av data 24/7. Övervakning av datakommunikation av IoT-enheter på fältet och hantering av avvikelser.

 

 • Data hanteras krypterat (AES 128) och säkerhetsnycklar
 • Överföringen är asynkront och buffrat till kund
 • Data överlämnas normaliserat och med metadata

Device Management


Hantering och managering av distribuerade IoT enheter på fältet, inklusive övervakning och rapportering av avvikelser.


 • Aktivering, driftsättning och deaktivering av enheter
 • Hantering av styrkommandon för att styra enhet
 • På distans ändra konfiguration på enhet
 • Hantering av programvaruuppdatering av enheter

Copyright © Digital Nordix 2018

TELEFON

Tel: +46 8 446 83 001


E-POST

contact@digitalnordix.com