KUNDANPASSAD LoRaWAN™

ERT IoT-NÄT MED HJÄLP AV DNX

Kundanpassad LoRaWAN™


Har ni behov av IoT-uppkoppling med kundunik radiotäckning till ett lågt pris utan inlåsning? Då kan vi hjälpa er att implementera och hantera ert LoRaWAN™ nät och samtidigt ge er en möjlighet att bli en del av DNX partnernätverk för värdeskapande tjänster och kunskapsutbyte.


Har ni en mängd olika M2M system idag från olika leverantörer som inte pratar med varandra? Då har vi alternativet LoRaWAN™ för er. Använd fördelarna med det öppna standardsystemet LoRaWAN™ med ett brett utbud av både hårdvara och mjukvaruprodukter, istället för att bli inlåsta i specifik leverantörsteknik.


Ni som kund installerar och äger ert eget nät för LoRaWAN™ medan DNX övervakar och hanterar det åt er i enlighet med av er ställda tjänstekrav (SLA) och kvalitetskrav (QA). Samtidigt har ni möjlighet att dela driftskostnaderna av ert nät genom att hyra ut ledig nätkapacitet till andra kunder och DNX.


DNX Digital Nordix driftar den tekniska lösningen samt öppnar även upp sitt partnernätverk. Tillsammans med oss så kan ni hantera IoT-lösningar inom många olika segment och  tillämpningar. OBS! DNX tjänster är inte ett erbjudande för en allmänt tillgänglig elektronisk kommunikationstjänst (konsumenttjänst).


Kontakta gärna DNX för mer information eller en av våra partners för en demonstration.

DNX Digital Nordix erbjuder drift, övervakning och datakommunikation i LoRaWAN™ till en fast och rörlig prissättning baserat på tjänstekrav (SLA) och antalet IoT-enheter.

Kontakta oss för mer information.


Network Management


Managering och drift av IoT- och radionät för robust och garanterad funktionalitet.

Ett enkelt, tryggt och säkert sätt att växa in i IoT.

 

  • Nät- och tjänsteövervakning, avvikelsehantering och åtgärder på nätdrift
  • Kontroll över basstationer, uppkoppling och utbyggnad av geografisk täckning
  • Kontinuerlig kvalitetsutveckling för nätdrift med Machine Learning

Data Management


Insamling, lagring och normalisering av data 24/7. Övervakning av datakommunikation av IoT-enheter på fältet och hantering av avvikelser.

 

  • Data hanteras krypterat (AES 128) och säkerhetsnycklar
  • Överföringen är asynkront och buffrat till kund
  • Data överlämnas normaliserat och med metadata

Device Management


Hantering och managering av distribuerade IoT enheter på fältet, inklusive övervakning och rapportering av avvikelser.


  • Aktivering, driftsättning och deaktivering av enheter
  • Hantering av styrkommandon för att styra enhet
  • På distans ändra konfiguration på enhet
  • Hantering av programvaruuppdatering av enheter

Copyright © Digital Nordix 2018

TELEFON

Tel: +46 8 446 83 001


E-POST

contact@digitalnordix.com