Oberoende rådgivare
Implementation av IoT
Driftspartner av IoT

DNX Tjänsteerbjudande


Digital Nordix (DNX) är en oberoende aktör inom IoT för både rådgivning och drift/underhåll av IoT lösningar. DNX har en djup kunskap och erfarenhet av industriell IoT och IoT för Smarta Städer/Fastigheter både för nyttjande av IoT och integrerad ”embedded” IoT i våra kunders produkter. DNX arbetar nära partners för att säkerställa att kunderna får flexibilitet, valmöjlighet och den bästa tekniska lösningen.


DNX tjänster är indelade i tre tjänsteområden:

  • Som oberoende rådgivare/konsult inom IoT och trådlös konnektivitet för slutanvändare, köpare och hårdvaru-/mjukvarubolag.
  • Som en erfaren partner för att implementera IoT och trådlösa kommunikationslösningar med fokus på funktionalitet och kundvärde.
  • Som en oberoende driftspartner av IoT och trådlösa kommunikationslösningar för slutkunder och för leverantörer av hårdvara och IT-system med inbyggda IoT lösningar


DNX har ett stort nätverk av professionella partners inom hårdvara (gateways/sensorer/radiomoduler), mjukvara (BI/ML/AI), system integratörer (SI), mobil operatörer (4G/5G) och partners för trådlös uppkoppling (LoRaWAN, BLE, WiFi, UWB, ….)


Läs mer om våra partners eller kontakta oss för mer info.