DNX - OPC

DNX integrerar med OPC vilket möjliggör användningen av t.ex. LoRa® sensordata i en OPC miljö.


Teknik

Redan 1995 utvecklades OPC (OLE for Process Control) av ett antal aktörer inom automationsbranschen tillsammans med Microsoft. Under de följande tio åren blev OPC det mest användbara sättet att kommunicera inom automationsområdet för alla typer av industri.


Fördelar

Kunder med redan befintliga OPC-system kan enkelt ta del av LoRa®-tekniken. Deras befintliga OPC-infrastruktur kan kompletteras med data eller styrning av/från trådlösa LoRa®-enheter utan att kunden behöver investera i några nya system.