DNX - Microsoft Azure IoT Hub

DNX Digital Nordix integrerar LoRaWAN™ med Microsoft Azure IoT Hub. Genom integrationen förenklas användningen av IoT med LoRaWAN™ i en Microsoft Azure miljö.


Teknik

Azure IoT Hub hjälper kunden att hantera interaktionen mellan sina enheter och serverdelen i lösningen. Syftet med lösningen är att upprätta tillförlitliga, dubbelriktade kommunikationsvägar i ett kontrollsystem, t.ex. mellan IoT Hub och LoRaWAN™ enheter.


Fördelar

IoT Hub integrationen förenklar både hantering och kommunikation med LoRaWAN™-enheter. Via IoT Hub SDK kan kunden/partnern enkelt ta emot eller skicka data till LoRaWAN™-enheterna. Administratören kan enkelt managera sina LoRaWAN™-enheter via Microsoft standardverktyg för IoT Hub, alternativt att de kan bygga sitt eget verktyg med IoT Hub SDK.