Gemensamt affärsvärde

Det ska finnas ett gemensamt affärsvärde för alla i partnerskapet dvs för kund, partner och DNX. Det innebär att ett gemensamt erbjudande måste vara bättre för kund än att välja separata partners.

Samma värderingar

Partner och DNX ska ha samma värderingar. Ett partnerskap bygger på förtroende mellan personer. Det innebär inte exklusivitet, men ärlighet och öppenhet.

Gemensamma ansträngningar

Partner och DNX bör göra gemensamma ansträngningar, dvs vara öppna för gemensam marknadsföring, hjälpa varandra, bjuda in samt tacka ja till event och seminarier etc.

Uppfyller du kriterierna?

Känner du att ni uppfyller dessa kriterer, så är du välkommen att ansöka om partnerskap genom att skicka ett mail till Mats Pettersson med dina kontaktuppgifter. Det är även positivt om du har någon referens (opinionsbildare) som kan namnges.


Vi ser fram emot din partneransökan!