DNX medlemskap


IoT, industri 4.0 och digital transformation går snabbt framåt där möjligheterna är oändliga och ständigt utvecklas. Med dessa partnerskap på plats i kombination med alla funktioner som LoRaWAN™ -tekniken erbjuder, är DNX väl positionerat för att driva implementeringen av  LoRaWAN™-nät tillsammans med andra IoT tjänsteutvecklande bolag i Sverige och utomlands.

IoT Sverige – ett strategiskt innovationsprogram


Det strategiska innovationsprogrammet IoT Sverige, är en del av Vinnovas, Energimyndighetens och Formas gemensamma satsning på strategiska innovationsområden. Syftet med satsningen är att skapa förutsättningar för internationell konkurrenskraft och hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar. Ambitionen är att det strategiska Innovationsprogrammet IoT Sverige ska vara aktivt under minst 10 år.

Läs mer

SMSE – Swedish M2M Services Enablers


Swedish M2M Services Enabler (SMSE) är en gemensam verksamhet mellan ett antal svenska startup-företag som är verksamma inom IoT tjänsteutveckling. Syftet är att utbilda marknaden, att marknadsföra Sverige som platsen att leta efter IoT-upplevelse och IoT-lösningar samt att marknadsföra de deltagande företagen internationellt gentemot potentiella kunder, partners, påverkare och investerare.

Läs mer

LoRa Alliance™


LoRa Alliance™ syfte är att standardisera LPWAN-tekniken över hela världen för att möjliggöra IoT, maskin-till-maskin (M2M), smarta städer och industriella applikationer. LoRa Alliance™ definierar och kvalitetssäkrar den tekniska specifikationen av LoRaWAN™ . LoRaWAN™-protokollet är utvecklat och konstruerat för att optimera drift och funktion av trådlösa, batteridrivna enheter regionalt, nationellt och globalt.

Läs mer

IAMCP Sweden


IAMCP (International Association of Microsoft Channel Partners) är en ekonomisk och medlemsstyrd förening för Microsoft partners. IAMCP Sweden grundades år 1999 och har ca 140 företagsmedlemmar som representerar de främsta partnerföretagen till Microsoft. Att vara medlem i IAMCP ger DNX mycket goda möjligheter till nätverksbyggande vilket skapar grogrund för gemensamma affärer och leveranser.


Läs mer

Urban ICT Arena


Urban ICT Arena är en öppen testbädd och samverkansarena i Kista för den uppkopplade staden, initierad av Stiftelsen Electrum. Där kan partners utveckla, testa samt visa upp sina innovationer och lösningar, allt för att bidra till en hållbar, uppkopplad stad. DNX kommer att bidra med kompetens och infrastruktur för att sköta drift och underhåll av de öppna nätverk som hanterar IoT-data som den uppkopplade staden genererar.


Läs mer