Mats Pettersson, CEO, Stockholm


På DNX Digital Nordix ansvarar Mats för försäljning, marknadsföring samt partner- och kundrelationer.


Mats har mer än 30 års erfarenhet som IT-entreprenör med fokus på mobilt internet. Han har arbetat 10 år på Motorola i Sverige, Storbritannien, Tyskland och USA.


Han har MBA från Handelshögskolan i Stockholm, samt EDP från Wharton Business School.

Anders Carlberg, CTO, Luleå


På DNX Digital Nordix ansvarar Anders för DevOps och QA av LPWAN-nätverk, är teknisk expert och ansvarig för DNX R&D.


Anders har stor erfarenhet av SW-IT-telecom från både privata och statliga organisationer. Är senior systemarkitekt med fokus på mobilt internet samt Key DevOps-resurs i internationella projekt för SE, DK, SW, Baltikum, UK, FR, US och Asien.