Digital Nordix - oberoende partner för IoT


Digital Nordix (DNX) är en oberoende aktör inom IoT för både rådgivning och drift/underhåll av IoT lösningar. DNX har en djup kunskap och erfarenhet av industriell IoT och IoT för Smarta Städer/Fastigheter både för nyttjande av IoT och integrerad ”embedded” IoT i våra kunders produkter.


DNX är en Microsoft, Ericsson och ABB IoT-partner samt LoRa Alliance medlem. Vi arbetar idag med många olika radionät så vi kan agera helt fritt som en oberoende partner och välja rätt trådlös teknik efter kundernas specifika behov och SLA krav.


DNX grundades av Mats Pettersson och Anders Carlberg januari 2016 och har sedan starten hjälpt stora och små företag i privat och offentlig verksamhet med regionala och globala IoT uppdrag.


                     Läs mer >>